x


نان و پنیر
نان و پنیر نان و پنیر نان و پنیر
مشخصات محصول

مواد تشکیل دهنده:

نان-پنیرخامه ای-گردو ریز شده-سبزی معطر-گوجه

"یک پیشنهاد ویژه برای صبحانه"