x


کیک سوخاری
کیک سوخاری کیک سوخاری کیک سوخاری
مشخصات محصول

کیک سوخاری یکی از فرآورده های حاصل از آرد گندم است که به دلیل پایین بودن رطوبت، قابلیت نگهداری زیادی دارد.کیک سوخاری،

کیک های برشته ای هستند كه در آن ها نشاسته شروع به تجزیه كرده و قابلیت هضم بیشتری دارند. یک عدد کیک سوخاری متوسط ۳۵ كالری، نان سیاه (با سبوس) ۱۰۰ گرم ۲۱۸ کالری و یک کف دست نان معمولی  ۷۵ کالری، انرژی دارد.